Konsultavtal på engelska

Pris: 1 199 kr

Beställ avtal idag!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, går igenom några frågor och upprättar avtalet.

Vi förenklar ditt företagande!

Konsultavtal på engelska (Consultancy agreement)

Upprätta ett konsultavtal (uppdragsavtal) på engelska när du ska anlita extern kompetens eller arbetskraft.

Varför behövs ett konsultavtal?

När ett företag beställer ett uppdrag från någon som inte är anställd av företaget handlar det om en konsultrelation. Konsulter är oberoende av arbetsgivaren och har inte samma rättsliga skydd som anställda. Utan ett skriftligt konsultavtal finns det en ökad risk att konsultens uppdrag räknas som en anställning enligt befintliga lagar. Det är därför viktigt att genom ett konsultavtal klargöra att det rör sig om ett oberoende konsultuppdrag och inte en anställning.

För konsultuppdrag finns ingen specifik lagstiftning som reglerar förhållandet mellan uppdragsgivare och konsult (till skillnad från arbetsrätten som reglerar anställningsförhållanden). Det är därför viktigt för både företaget och konsulten själv att ha ett avtal som klargör konsultens uppdrag. Att förlita sig på muntliga överenskommelser är riskabelt om det senare skulle bli tvist kring vad som faktiskt överenskommits.


Viktiga punkter att beakta

Konsultavtalet bör reglera hur konsultuppdraget ska utföras, vilken ersättning som utgår, betalningsvillkor och projektets tidsplan. Om inte allt går enligt planen, till exempel om konsulten inte kan leverera eller blir försenad, är det viktigt att ha detaljerna skriftligt om vad som gäller och vilka krav uppdragsgivaren/företaget kan ställa på konsulten i en sådan situation. Det kan t ex handlar om böter (förutbestämda skadestånd) för varje vecka som konsulten är försenad.

Det är viktigt att klargöra vem (företaget eller konsulten) som äger arbetsresultaten och hur de får användas. Om inte detta regleras innebär det vanligtvis att konsulten har rättigheten till resultaten, vilket förstås kan påverka företaget negativt.

Om konsulten i framtiden kan arbeta med liknande eller direkt konkurrerande företag bör även frågor om sekretess och eventuella konkurrensklausuler finnas med i avtalet.

4 saker du absolut bör reglera i konsultavtalet

När ett företag (uppdragsgivare) beställer en uppgift från någon som inte är anställd av företaget handlar det om en konsultrelation. Konsulter är oberoende av arbetsgivaren och har inte samma rättsliga skydd som anställda. Därför bör du tänka på följande:

  • Utan ett skriftligt konsultavtal finns det en ökad risk att konsultens uppdrag räknas som en anställning.
  • Konsultavtalet bör reglera hur konsultuppdraget ska utföras, ersättning, betalningsvillkor och projektets tidsplan.
  • Det är viktigt att klargöra äganderätt till arbetsresultaten och hur de får användas.
  • Om konsulten i framtiden kan arbeta med liknande eller direkt konkurrerande företag bör även frågor om sekretess och eventuella konkurrensklausuler finnas i avtalet.

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Så fungerar det!

När du har beställt avtalet kontaktar vi dig och ställer några frågor. Därefter levererar vi det färdiga avtalet till dig inom 24 timmar

Boka gratis coachingmöte

Boka ett gratis 30 min möte med en erfaren affärsjurist. Du väljer vilket rättsområde din fråga gäller och bokar en tid i direkt när det passar dig. Alla möten sker via video eller telefon.

Ställ en juridisk fråga

Du får en utredning inom 5 arbetsdagar från vår samarbetspartners affärsjurister, helt gratis. Alla frågor besvaras inom affärsjuridikens område, med undantag från skatterätt.

Våra artiklar om Juridik

– Läs mer om ekonomi och redovisning

Beställ avtal idag!

Vi förenklar ditt företagande!

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!