Digitala Företaget
Fakturera i mobilen
Skicka dina fakturor i mobilen.
Att få iväg fakturor i tid är ett av småföretagarnas största problem, men inte för dig som jobbar med Slipp Redovisning
Fota kvitton och fakturor
När du fotat ett kvitto eller en leverantörsfaktura i appen kan du lägga den till handlingarna. Dokumentet sparas och Slipp har direkt tillgång till ditt underlaget.
Tidrapportering
Det är enkelt att registrera arbetad
tid i appen. En riktigt smidig funktion för dig som fakturerar dina kunder för arbetade timmar.
Kommunikation
I appen finns en chattfunktion som låter dig och din redovisningskonsult på Slipp kommunicera med varandra direkt i mobilen
Körjournal i mobilen
Det är enkelt att upprätta körjournal i appen. Funktionen är extra smidig för dig som fakturerar dina kunder för bilresor
Ekonomiöversikt
Ekonomiöversikten får du återrapportering direkt i mobilen i form av pedagogiska grafer och diagram som ger dig en tydlig överblick över företagets ekonomi och utveckling
Bokföring har aldrig varit enklare!
Jobba digitalt med Slipp Redovisning
Smidigt och snabbt
Smidigt, snabbt och enkelt hanterar du alla underlag i mobilen som vi behöver för bokföringen.
Kommunikation
Det finns en chattfunktion som låter dig och din redovisningskonsult på Slipp att kommunicera med varandra direkt i appen.
Full översikt över ditt företag i mobilen
Full översikt över ditt företag i mobilenAll our professionals have more than 5 years of legal experiences. They use their knowledge to make our clients life better.
Visningar av appen
Nedan visar vi funktioner och moment i appen som är de vanligast förekommande hos våra kunder.
Registrera kvitton och utlägg i appen
Registrera dina leverantörsfakturor
Upprätta fakturor och skicka till dina kunder
Jag är intresserad!
Kom igång!