Vad är rörelsemarginal?

Vad är rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är ett mått på hur lönsam en verksamhet är. Den visar hur mycket av varje intjänad krona som återstår efter att alla kostnader för att producera varorna eller tjänsterna har dragits av. Rörelsemarginalen beräknas genom att ta skillnaden mellan omsättningen och de direkta kostnaderna för varor och tjänster (rörelsekostnader) och dividera med omsättningen.

Resultatet uttrycks vanligtvis i procent. Ju högre rörelsemarginal, desto mer lönsam är verksamheten. Rörelsemarginalen är ett viktigt mått för företag att mäta eftersom det hjälper dem att identifiera områden där de kan minska kostnaderna och öka lönsamheten.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!