Vad är en balansräkning?

Vad är en balansräkning

Balansräkning är ett viktigt verktyg för att mäta ett företags eller en organisations finansiella ställning. Balansräkningen ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital och kan användas för att bedöma företagets likviditet, soliditet och förmåga att generera vinst.

Tillgångarna i en balansräkning är det företaget äger, t ex kontanta medel, fordringar, inventarier och fastigheter. Skulder är det företaget är skyldigt, t ex lån, leverantörsfakturor och skatter. Eget kapital är det belopp som är kvar efter att skulder har dragits av från tillgångarna och det är det kapital som ägs av företagets ägare eller aktieägare.

En balansräkning är uppdelad i två huvuddelar: tillgångar och skulder. Tillgångarna är listade i ordning efter hur snabbt de kan omsättas till kontanter, med de mest likvida tillgångarna först. Skulderna är listade i ordning efter förfallodatum, med de mest akuta skulderna först. Balansräkningen är normalt tillgänglig för alla parter, såsom aktieägare, långivare och myndigheter.

Balansräkningen kan användas för att utvärdera företagets finansiella ställning och förmåga att betala sina skulder. Den kan också användas för att jämföra företag med varandra för att se hur väl de presterar. Detta kan vara användbart för investerare som överväger att köpa aktier i ett företag eller för långivare som överväger att bevilja ett lån.

Det finns många finansiella nyckeltal som kan beräknas från en balansräkning – t ex likviditet, soliditet, andelen eget kapital och skuldsättningsgrad – som ger ytterligare information om företagets finansiella hälsa.

Sammantaget är balansräkningen ett viktigt verktyg för både företaget och företagets intressenter.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag – vi hjälper dig! Årsredovisning Deklaration K10 blankett Bokslut Fast pris En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring Vi förenklar

Avdrag för kontor hemma

Lokal i bostaden För företagare med kontor, verkstad, mottagning eller liknande hemma gäller olika avdragsregler beroende på företagsform. För dig som har aktiebolag och vill

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!