Redovisningskonsult

En redovisningskonsult är en person som arbetar på eller driver en egen redovisningsbyrå, och som erbjuder tjänster inom löpande redovisning (bokföring) men ofta även bokslut, deklaration, mm. En redovisningskonsult upprättar redovisningen meden en revisor granskar redovisningen i efterhand. Det är vanligt att man blandar ihop redovisningskonsult och revisor men skillnaderna dem emellan är alltså rätt stor.
En redovisningskonsult hjälper företag och organisationer att ha en korrekt bokföring i enlighet med bokföringslagen och andra bestämmelser och bistår även kunderna när det gäller att förstå och tolka redovisningen i form av rapporter och nyckeltal.
Redovisningskonsulter kan också hjälpa kundföretagen att förstå skattereglerna och hur företaget kan utnyttja dessa för att minimera sin skatt, så kallad sund skatteplanering.
En redovisningskonsult kan också förbättra kundföretagens ekonomiska processer och rutiner i syfte att göra dem mer effektiva och kostnadseffektiva. Han eller hon kan också ge råd och rekommendationer om hur företaget kan förbättra sitt resultat och växa.
Redovisningskonsulter arbetar ofta med företag i olika branscher och kan vara specialiserade på t ex skatter, bokföring, löner eller affärsrådgivning. De kan också arbeta för ett företag som en intern eller fristående konsult.
I allmänhet är redovisningskonsulten viktig för ett företag eftersom denne håller ordning på mycket som rör företagets ekonomi och säkerställer att företaget följer lagar och regler. Redovisningskonsulten är också viktig för att företaget ska kunna fatta välinformerade beslut och fortsätta att växa.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bolagsordning

En bolagsordning är ett viktigt dokument som innehåller regler för hur ett företag ska fungera. Den är en grundläggande del i att starta ett företag

Hur man startar ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver att man uppfyller vissa lagkrav och följer en specifik procedur. Nedan följer några steg

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!