Vad är det för skillnader mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Vad är det för skillnader mellan en redovisningskonsult och en revisor

En redovisningskonsult gör den löpande bokföringen och färdigställer årets räkenskaper. Sedan tar en revisor över och granskar jobbet för att säkerställa att redovisningskonsulten gjort rätt och ser till att kunden får rätt redovisning.

Ett aktiebolag måste ha en revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (samma gränsvärden ska uppnås båda åren):

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut

Bokslut: Vikten av att det blir rätt

Bokslutet är en av de viktigaste ekonomiska rapporterna för varje företag. Bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska transaktioner under en viss period och ger

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!