Artiklar om redovisning och ekonomi

Få insiktsfulla artiklar om redovisning och ekonomi. Utforska vår samling av informativa och engagerande texter som täcker olika ämnen inom redovisning och ekonomi. Lär dig mer och få värdefulla tips för att hantera din företagsekonomi på ett effektivt sätt. Utforska våra artiklar och ta del av våra kunskaper inom redovisning och ekonomi.

Tips och information till ditt företag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag – vi hjälper dig! Årsredovisning Deklaration K10 blankett Bokslut Fast pris En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring Vi förenklar

Gå till artikeln »
Vad är Swish?

Vad är Swish?

Swish är en svensk mobilbetalningstjänst som gör det möjligt för användare att skicka och ta emot pengar direkt via sin mobiltelefon. Tjänsten är utvecklad av

Gå till artikeln »
Vad är likviditetsbudget

Vad är likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten är ett verktyg för att förutse ett företags kassaflöde. Likviditetsbudgeten är viktig för att säkerställa att företaget har tillräckligt med likvida medel för att

Gå till artikeln »
Vad är resultaträkning

Vad är resultaträkning?

Resultaträkningen, även känd som intäkts- och kostnadsräkning, är den andra huvuddelen i företagets bokslut och visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Detta

Gå till artikeln »
Vad är rörelseresultat

Vad är rörelseresultat?

Rörelseresultat, också känt som driftsresultat eller bruttoresultat, är det resultat som uppstår från företagets verksamhet under en viss tidsperiod. Det är skillnaden mellan intäkterna och

Gå till artikeln »
Vad är en balansräkning

Vad är en balansräkning?

Balansräkning är ett viktigt verktyg för att mäta ett företags eller en organisations finansiella ställning. Balansräkningen ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget

Gå till artikeln »
Vad är bokföring

Vad är bokföring?

Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller uppgifter registreras i ett bokföringsprogram. Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet,

Gå till artikeln »
Vad är redovisning?

Vad är redovisning?

Redovisning är den del av ett företags verksamhet som handlar om att systematiskt samla in, bearbeta och presentera ekonomisk information. Detta kan göras för olika

Gå till artikeln »

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!