Avdrag för kontor hemma

Lokal i bostaden

För företagare med kontor, verkstad, mottagning eller liknande hemma gäller olika avdragsregler beroende på företagsform.

För dig som har aktiebolag och vill göra avdrag för kontor hemma är det enkelt. Du hyr ut till företaget och beskattas för marknadsmässig hyra med avdrag för uthyrningen (1 000–3 000 kr/år för ett kontorsrum) i inkomstslaget kapital med 30% skatt. Eventuell överhyra beskattas som lön.

För enskild firma finns två alternativ:

  • Särskilt inrättad lokal i bostaden, läs mer om det nedan.
  • Schablonavdrag om du arbetat hemma minst 800 timmar under året:
    – 2 000 kr/år för egen fastighet
    – 4 000 kr/år för hyrd lägenhet eller bostadsrätt

Reglerna som vi går igenom nedan gäller för dig som har enskild firma.

Kontor i egen fastighet

En fastighet där mer än 50% används som bostad är en privatbostadsfastighet. Om minst 50% används i näringsverksamheten är det en näringsfastighet. För näringsfastigheter kan alla kostnader dras av, men du måste skatta för bostadsförmån om du bor där.

Om fastigheten är övervägande bostad men har ett avgränsat utrymme för verksamheten, kan du dra av en del av kostnader för el, vatten, värme, osv, proportionerligt efter yta. Fastighetsavgift, fastighetsförsäkring och allmänna reparationer får inte dras av, om de inte är direkt knutna till verksamheten.

Hyreslägenhet

Utan schablonavdrag krävs ingen minsta arbetstid. Verksamheten måste bedrivas i en avgränsad del av lägenheten, som inte används privat. Du kan då dra av en proportionerlig del av hyra och hushållsel baserat på ytan som används för verksamheten.

Bostadsrätt

Har du hemmakontor i din bostadsrätt är reglerna samma som för hyreslägenheter, men istället för hyra dras en del av månadsavgiften till föreningen av. Räntan på bostadsrättslånet kan inte dras av. Om mer än hälften av bostadsrätten används för verksamhet, räknas den som näringsbostadsrätt och följer reglerna för näringsfastighet, vilket innebär att alla kostnader kan dras av men du måste skatta för bostadsförmån.

På Slipp Redovisning har vi koll på vilka skatteavdrag du har möjlighet att utnyttja. Vi säkers så att du inte betalar mer skatt än du behöver.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag

Bokslut för aktiebolag – vi hjälper dig! Årsredovisning Deklaration K10 blankett Bokslut Fast pris En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring Vi förenklar

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!